Dòng
Giáo dục
Puzzle
Tetris
Ba trong một hàng
Tìm kiếm cho các hạng mục
Jigsaw puzzles
Trò chơi
Kỹ năng
3 liên tiếp
Thu thập các mục
Trò chơi trực tuyến
Thông minh

Game Portal Tetris online

Tương tự như Flash Games
(phiếu:2, Đánh giá trung bình: 4/5)
Chơi: 66
Bạn đã luôn luôn được quan tâm để tìm hiểu làm thế nào để không chỉ đưa ra quyết định, bạn đã luôn luôn muốn làm điều đó đúng và đưa trường hợp của mình đến cùng. Và tất nhiên nó không phải là dễ dàng, bởi vì để đi và đến, nó không phải là điều tương tự. Bạn có thể đi và dừng lại một nửa, và bạn có thể đi và nếu nó sẽ làm việc chăm chỉ để có được đến cùng và giành chiến thắng tại kết thúc. Và bạn tiếp cận chỉ khác lựa chọn, thời gian.