Puzzle
Ba trong một hàng
Tìm kiếm cho các hạng mục
Jigsaw puzzles
Trò chơi
Kỹ năng
3 liên tiếp
Thu thập các mục
Trò chơi trực tuyến
Thông minh
Tìm các mục
Tìm vật phẩm
Giáo dục

Game Plumma online

Tương tự như Flash Games
(phiếu:207, Đánh giá trung bình: 3.09/5)
Chơi: 7764
Pardaugava cắm vào đường ống.