Puzzle
Ba trong một hàng
Tìm kiếm cho các hạng mục
Jigsaw puzzles
Trò chơi
Kỹ năng
3 liên tiếp
Thu thập các mục
Trò chơi trực tuyến
Thông minh
Tìm các mục
Tìm vật phẩm
Giáo dục

Game Brain Burner online

Tương tự như Flash Games
(phiếu:106, Đánh giá trung bình: 2.98/5)
Chơi: 6943
Nếu các hình khối của dòng cùng một màu sắc lên một dòng, họ biến mất. Lấy đi tất cả những viên gạch!