Card Games
Puzzle
Solitaires
Spider Solitaire
Ba trong một hàng
Tìm kiếm cho các hạng mục
Jigsaw puzzles
Trò chơi
Kỹ năng
3 liên tiếp
Thu thập các mục
Trò chơi trực tuyến
Thông minh

Game Spider Solitaire online

Tương tự như Flash Games
(phiếu:0, Đánh giá trung bình: 0/5)
Chơi: 0
Spider là một trong những trò chơi solitaire phổ biến nhất. Nó có thể nằm trong nhiều giờ, đặc biệt là nếu bạn chọn chế độ khó nhất với bốn bộ quần áo. Người mới tốt hơn để bắt đầu với một đơn giản, nơi màu chỉ xuất hiện. Nó là cần thiết để đặt ra các bài theo thứ tự giảm dần từ vua đến Ace và tất cả các dấu chân sẽ loại bỏ các boong ở góc trên bên phải. Nhiệm vụ - để loại bỏ tất cả các thẻ từ lĩnh vực này.