Màu khối
Puzzle
Tetris
Ba trong một hàng
Tìm kiếm cho các hạng mục
Jigsaw puzzles
Trò chơi
Kỹ năng
3 liên tiếp
Thu thập các mục
Trò chơi trực tuyến
Thông minh
Tìm các mục

Game SpaceTris online

Tương tự như Flash Games
(phiếu:0, Đánh giá trung bình: 0/5)
Chơi: 0
Tetris là rất phổ biến mà nó được chơi trong không gian. Bạn có muốn chơi, bay trong chân không, sau đó bạn đi cho địa chỉ. Niche trò chơi sẽ làm cho bạn cảm thấy như thế nào trong điều kiện không trọng và đồng thời bạn sẽ đối phó với các hình dạng màu rơi xuống. Đặt chúng trong một đường ngang, và thành công vượt qua các cấp.