Giáo dục
Giáo dục
Puzzle
Ba trong một hàng
Tìm kiếm cho các hạng mục
Jigsaw puzzles
Trò chơi
Kỹ năng
3 liên tiếp
Thu thập các mục
Trò chơi trực tuyến
Thông minh
Tìm các mục

Game Colorgama online

Tương tự như Flash Games
(phiếu:0, Đánh giá trung bình: 0/5)
Chơi: 0
Trò chơi của chúng tôi sẽ kiểm tra khả năng phân biệt màu sắc của bạn. Có vẻ như bạn dễ dàng xác định màu sắc, nhưng sau khi trải qua nhiều cấp độ, bạn sẽ hiểu được phong phú bảng màu và cách khó khăn để phân biệt được sắc thái tối thiểu giữa các sắc thái một giờ. Sau khi đi qua các trò chơi, bạn sẽ trở nên chu đáo hơn để các màu sắc.