Màu khối
Puzzle
Ba trong một hàng
Tìm kiếm cho các hạng mục
Jigsaw puzzles
Trò chơi
Kỹ năng
3 liên tiếp
Thu thập các mục
Trò chơi trực tuyến
Thông minh
Tìm các mục
Tìm vật phẩm

Game Color Magic online

Tương tự như Flash Games
(phiếu:0, Đánh giá trung bình: 0/5)
Chơi: 0
Nhiệm vụ của bạn là điền vào các lĩnh vực với màu duy nhất, bất kỳ trong sáu trình bày. Để hoàn thành nhiệm vụ, một số bước nhất định được phân bổ, chúng không thể vượt quá. Hành động của bạn nên được suy nghĩ thông qua và sau đó bạn có thể dễ dàng đối phó với một câu đố, ngay cả những khó khăn nhất.