3 liên tiếp
Ba trong một hàng
Không gian
Puzzle
Tìm kiếm cho các hạng mục
Jigsaw puzzles
Trò chơi
Kỹ năng
Thu thập các mục
Trò chơi trực tuyến
Thông minh
Tìm các mục
Tìm vật phẩm

Game Du hành vũ trụ online

Tương tự như Flash Games
(phiếu:0, Đánh giá trung bình: 0/5)
Chơi: 0
Vũ trụ đầy những bất ngờ, và những người đi du lịch của chúng ta may mắn, họ đã tìm ra một hành tinh đầy đá quý. Chúng nằm trên bề mặt, thậm chí không phải chịu rủi ro, leo vào trong mỏ. Nhưng để lấy các tinh thể, bạn cần phải cẩn thận và nhanh chóng. Làm cho các đường dây của ba hoặc nhiều sỏi đồng nhất, và lấy đi.