3d
Hành động Boys
Zombie
Zombie
webgl
Không gian
Tìm kiếm cho các hạng mục
Puzzle
Adventures
Kỹ năng
Trò chơi trực tuyến
Chụp cho bé trai
Hành động

Game Bệnh nhân Zero online

Tương tự như Flash Games
(phiếu:0, Đánh giá trung bình: 0/5)
Chơi: 0
Thành phố đã bị tấn công bởi một dịch bệnh chưa biết biến con người thành siêu zombie. Anh hùng của chúng ta là một bệnh nhân không, từ đó tất cả mọi thứ bắt đầu. Anh ta bị săn bắt sử dụng máu để sản xuất văcxin. Giúp nhân vật ẩn trốn khỏi mọi người, anh ta sợ hãi và không tin tưởng bất cứ ai.