Puzzle
Thoát
Ba trong một hàng
Tìm kiếm cho các hạng mục
Jigsaw puzzles
Trò chơi
Kỹ năng
3 liên tiếp
Thu thập các mục
Trò chơi trực tuyến
Thông minh
Tìm các mục
Tìm vật phẩm

Game online

Tương tự như Flash Games
(phiếu:0, Đánh giá trung bình: 0/5)
Chơi: 0
Khảo sát một mảnh đất cát và tìm thứ gì đó sẽ giúp bạn thực hiện kế hoạch thoát hiểm. Bạn luôn có thể tìm được lối thoát.