Ba trong một hàng
Tìm kiếm cho các hạng mục
Jigsaw puzzles
Puzzle
Trò chơi
Kỹ năng
3 liên tiếp
Thu thập các mục
Trò chơi trực tuyến
Thông minh
Tìm các mục
Tìm vật phẩm
Giáo dục

Game Mở cửa online

Tương tự như Flash Games
(phiếu:128, Đánh giá trung bình: 3/5)
Chơi: 6335
Văn phòng của các mũi tên. Phải được đưa đến quảng trường thánh giá.