Ba trong một hàng
Tìm kiếm cho các hạng mục
Jigsaw puzzles
Puzzle
Trò chơi
Kỹ năng
3 liên tiếp
Thu thập các mục
Trò chơi trực tuyến
Thông minh
Tìm các mục
Tìm vật phẩm
Giáo dục

Game Tốt nhất bạn bè mãi mãi 2 online

Tương tự như Flash Games
(phiếu:269, Đánh giá trung bình: 3.07/5)
Chơi: 7286
Văn phòng của các mũi tên, Z - nhảy, 1 - 4 - sự lựa chọn của một trong các thợ mỏ. Nếu bạn đặt một thợ mỏ và lựa chọn khác, trước đó sẽ ngồi vào đó và bạn có thể nhảy.