Ba trong một hàng
Tìm kiếm cho các hạng mục
Jigsaw puzzles
Puzzle
Trò chơi
Kỹ năng
3 liên tiếp
Thu thập các mục
Trò chơi trực tuyến
Thông minh
Tìm các mục
Tìm vật phẩm
Giáo dục

Game Kết nối online

Tương tự như Flash Games
(phiếu:129, Đánh giá trung bình: 3.15/5)
Chơi: 6261
Trong thời gian ngắn cần thiết để tạo ra các giản đồ. Số lượng các dây được kết nối với mỗi đèn, phải khớp với số ghi trên bóng đèn này, với dây không nên chồng chéo lên nhau. Để kiểm tra các chương trình bạn tạo ra, nhấn vào nút "Ready" ("Done").