Ba trong một hàng
Tìm kiếm cho các hạng mục
Jigsaw puzzles
Puzzle
Trò chơi
Kỹ năng
3 liên tiếp
Thu thập các mục
Trò chơi trực tuyến
Thông minh
Tìm các mục
Tìm vật phẩm
Giáo dục

Game Giọt online

Tương tự như Flash Games
(phiếu:132, Đánh giá trung bình: 3.14/5)
Chơi: 6092
Để giảm số lượng các nguyên tử của nhau. Ví dụ, ở cấp độ đầu tiên, trước tiên bạn phải click vào một nguyên tử, mà chỉ ra một "đơn vị", và sau đó - trong một và như vậy.