Tetris
Ba trong một hàng
Tìm kiếm cho các hạng mục
Jigsaw puzzles
Puzzle
Trò chơi
Kỹ năng
3 liên tiếp
Thu thập các mục
Trò chơi trực tuyến
Thông minh
Tìm các mục
Tìm vật phẩm

Game Tetris Flash online

Tương tự như Flash Games
(phiếu:2, Đánh giá trung bình: 3.5/5)
Chơi: 1867
Beloved tất cả các trò chơi Tetris và bây giờ có phiên bản flash. Bạn chỉ cần để điểm số điểm. Từ trên xuống dưới thả các đơn vị khác nhau, bao gồm thường của 4 khối. Bạn cần phải có trên lĩnh vực này theo cách như vậy để tạo thành một dòng toàn bộ, không có dấu. Như vậy, từ quan điểm của nó phát nổ. Nếu có những khoảng trống, sau đó không có gì sẽ xảy ra.