Ba trong một hàng
Tìm kiếm cho các hạng mục
Jigsaw puzzles
Puzzle
Trò chơi
Kỹ năng
3 liên tiếp
Thu thập các mục
Trò chơi trực tuyến
Thông minh
Tìm các mục
Tìm vật phẩm
Giáo dục

Game Assember online

Tương tự như Flash Games
(phiếu:113, Đánh giá trung bình: 3.27/5)
Chơi: 5307
Vấn đề là khối lập phương màu xanh lá cây chèn vào các hình vuông màu xanh lá cây.