Puzzle
Tetris
Ba trong một hàng
Tìm kiếm cho các hạng mục
Jigsaw puzzles
Trò chơi
Kỹ năng
3 liên tiếp
Thu thập các mục
Trò chơi trực tuyến
Thông minh
Tìm các mục
Tìm vật phẩm

Game Lỗ trò chơi online

Tương tự như Flash Games
(phiếu:3, Đánh giá trung bình: 3.33/5)
Chơi: 2143
Nhiệm vụ của bạn - để chọn các bản vá lỗi hình dạng mong muốn để sửa chữa các dải của các khối ở dưới cùng của màn hình. Phần lựa chọn sẽ được đặt ở đầu trang. Cần thiết để phù hợp với các mảnh theo thứ tự mà chúng được nằm trên dải, không thiếu. Bạn có thể sử dụng Joker để nghỉ ngơi. Joker phân hủy của các khối cho bạn.