Tetris
Ba trong một hàng
Tìm kiếm cho các hạng mục
Jigsaw puzzles
Puzzle
Trò chơi
Kỹ năng
3 liên tiếp
Thu thập các mục
Trò chơi trực tuyến
Thông minh
Tìm các mục
Tìm vật phẩm

Game Tetris Cube online

Tương tự như Flash Games
(phiếu:1, Đánh giá trung bình: 1/5)
Chơi: 1866
Hệ một, mới vuông phiên bản của Tetris, dòng nên được thu thập không chỉ theo chiều ngang mà còn theo chiều dọc lên đến thời điểm này các điểm cực đoan đầu của các cấp được không đóng cửa, sau đó bạn có thể di chuyển vào cấp độ tiếp theo, thời gian hoàn thành mỗi cấp độ, cũng như chi tiết cùng một cài đặt hạn chế, vì vậy bạn phải hành động nhanh chóng.