Card Games
Nhảy
Tìm kiếm cho các hạng mục
Puzzle
Mê cung
Adventures
Kỹ năng
Thu thập các mục
Trò chơi trực tuyến
Hành động
Tìm các mục
Đơn giản
Tìm vật phẩm

Game Đẩy online

Tương tự như Flash Games
(phiếu:68, Đánh giá trung bình: 3/5)
Chơi: 4536
Nhiệm vụ - để tiếp cận và chạm vào ngôi sao màu vàng.