Ba trong một hàng
Tìm kiếm cho các hạng mục
Jigsaw puzzles
Puzzle
Trò chơi
Kỹ năng
3 liên tiếp
Thu thập các mục
Trò chơi trực tuyến
Thông minh
Tìm các mục
Tìm vật phẩm
Giáo dục

Game Trapr online

Tương tự như Flash Games
(phiếu:230, Đánh giá trung bình: 3.06/5)
Chơi: 5437
Click vào hình lục giác, và cố gắng để bao quanh Penguin (vịt), vì vậy ông đã có nơi nào để chạy.