Ăn mặc
Kids Coloring
Tìm kiếm cho các hạng mục
Puzzle
Adventures
Kỹ năng
Thu thập các mục
Trò chơi trực tuyến
7 năm
Thông minh
Tìm các mục
Đơn giản
Tìm vật phẩm

Game Cookie online

Tương tự như Flash Games
(phiếu:943, Đánh giá trung bình: 3.9/5)
Chơi: 50363
Nhiệm vụ của bạn - để giúp nắp màu đỏ để thu thập tất cả các bánh và cứu cô khỏi những con sói dữ.