Puzzle
Ba trong một hàng
Tìm kiếm cho các hạng mục
Jigsaw puzzles
Trò chơi
Kỹ năng
3 liên tiếp
Thu thập các mục
Trò chơi trực tuyến
Thông minh
Tìm các mục
Tìm vật phẩm
Giáo dục

Game Open Doors 2 online

Tương tự như Flash Games
(phiếu:254, Đánh giá trung bình: 3.05/5)
Chơi: 9424
Nó là cần thiết để mang lại cho các khối để vượt qua, trên con đường mở và đóng cửa ra vào theo đúng thứ tự.