Puzzle
Thu thập các mục
Thông minh
Tìm các mục
Tìm kiếm cho các hạng mục
Tìm vật phẩm
Tôi đang tìm
Ba trong một hàng
Jigsaw puzzles
Trò chơi
Kỹ năng
3 liên tiếp
Trò chơi trực tuyến

Game Un Monstruo ở Paris online

Tương tự như Flash Games
(phiếu:2, Đánh giá trung bình: 5/5)
Chơi: 618
Con quái vật ở Paris là một kiệt tác hoạt hình, bây giờ nó vui lòng cho chúng từ các trò chơi. Điểm là gì? Có 4 mục khác nhau mà là xung quanh các giám đốc, và cái ghế này, bộ phim, máy ảnh và bắp rang, tất cả chúng nằm rải rác một trong những hình ảnh của phim hoạt hình này, tìm thấy tất cả chúng trong một thời gian mở khác.