Màu khối
Tetris
Thông minh
Trường
Ba trong một hàng
Tìm kiếm cho các hạng mục
Jigsaw puzzles
Puzzle
Trò chơi
Kỹ năng
3 liên tiếp
Thu thập các mục
Trò chơi trực tuyến

Game Trường xây dựng online

Tương tự như Flash Games
(phiếu:13, Đánh giá trung bình: 4.62/5)
Chơi: 951
Khéo léo ngăn xếp các khối mà không Slingers - không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, ngay cả khi bạn có thể nhìn thấy trước những gì sẽ là khối tiếp theo. Trên bên trái cho thấy bao nhiêu phần và những gì hình thức sẽ khối, nhưng không gợi ý về những gì loại bên nó sẽ được bỏ qua. Và đặt một số lượng nhất định của khối mà không thua bất kỳ. Thời gian để xếp chồng các khối - chỉ có một vài giây. Chúc may mắn!