Phát hiện sự khác biệt
Puzzle
Thông minh
Tìm các mục
Tìm kiếm cho các hạng mục
Tìm vật phẩm
Ba trong một hàng
Jigsaw puzzles
Trò chơi
Kỹ năng
3 liên tiếp
Thu thập các mục
Trò chơi trực tuyến

Game Tìm sự khác nhau online

Tương tự như Flash Games
(phiếu:3, Đánh giá trung bình: 4.67/5)
Chơi: 103
Trong số tìm hình ảnh tương tự bạn nhìn thấy một cái gì đó không giống như. Tham gia một kính lúp và nhìn gần hơn, bạn nhận thấy rằng có một số khác biệt và quyết định cho vui để tìm tất cả. Có một thử tốt để xem tất cả mọi thứ nhưng chưa được khám phá, và để chứng tỏ nó phải ở trong các phiên bản đầy đủ của hình ảnh.