Màu khối
Puzzle
Tetris
Thông minh
Ba trong một hàng
Tìm kiếm cho các hạng mục
Jigsaw puzzles
Trò chơi
Kỹ năng
3 liên tiếp
Thu thập các mục
Trò chơi trực tuyến
Tìm các mục

Game Thêm cột online

Tương tự như Flash Games
(phiếu:1, Đánh giá trung bình: 1/5)
Chơi: 30
Trong rất nhiều thông thường của cột bao gồm một số các khối màu sắc khác nhau. Sau một vài phút họ hoàn toàn có thể lấp đầy toàn bộ không gian, mà cần phải tránh. Điều này có thể chỉ đạt được nếu tất cả các màu sắc kết hợp với gạch.