Màu khối
Tetris
Thông minh
Ba trong một hàng
Tìm kiếm cho các hạng mục
Jigsaw puzzles
Puzzle
Trò chơi
Kỹ năng
3 liên tiếp
Thu thập các mục
Trò chơi trực tuyến
Tìm các mục

Game Tetris online

Tương tự như Flash Games
(phiếu:4, Đánh giá trung bình: 3/5)
Chơi: 31
Trò chơi này trong hơn hai mươi năm, nhưng nó vẫn còn rất phổ biến và thú vị. Nhiều chàng trai đưa hồ sơ không thực tế, nhưng nó sẽ cần phải chi tiêu một lượng lớn thời gian. Bản chất toàn bộ của Tetris này được vẽ đường của các đơn vị hoàn toàn khác nhau. Trên toàn bộ lĩnh vực có thể chứa nhiều khối, do đó bạn có để đến với sự sắp xếp hoàn hảo cho họ.