Ba trong một hàng
Tìm kiếm cho các hạng mục
Jigsaw puzzles
Puzzle
Trò chơi
Kỹ năng
3 liên tiếp
Thu thập các mục
Trò chơi trực tuyến
Thông minh
Tìm các mục
Tìm vật phẩm
Giáo dục

Game Chuông Tinh online

Tương tự như Flash Games
(phiếu:705, Đánh giá trung bình: 3.76/5)
Chơi: 113615
Hôm nay bạn có một cơ hội duy nhất - để chơi vui mà người phục vụ nhiệm vụ chính - cố gắng để cung cấp kịp thời tất cả các sản phẩm đã được đặt hàng từ khách hàng. Nếu bạn nhận một tiếng chuông, sau đó bạn sẽ được cung cấp thêm một cuộc sống. Và, nếu chúng tôi chạy ra khỏi cuộc sống, các trò chơi sẽ phải dừng lại và bắt đầu lại.