Tetris
Đơn giản
Ba trong một hàng
Tìm kiếm cho các hạng mục
Jigsaw puzzles
Puzzle
Trò chơi
Kỹ năng
3 liên tiếp
Thu thập các mục
Trò chơi trực tuyến
Thông minh
Tìm các mục

Game Trời online

Tương tự như Flash Games
(phiếu:1, Đánh giá trung bình: 1/5)
Chơi: 21
Đó là thời gian để chơi của tất cả mọi người yêu thích trò chơi - Tetris! Nó không cần phải tải về, chỉ cần bắt đầu trò chơi ngay bây giờ. Nếu bạn có một chút quên quy tắc nhớ: cố gắng thêm lên các khối rơi xuống để họ điền vào biểu mẫu và cấp bằng mức mà không có một lỗ duy nhất. Khối màu sắc là không thích hợp. Chỉ cần gấp các blog và tận hưởng trò chơi dễ chịu sự phô trương mà không gây kích ứng mắt.