Màu khối
Puzzle
Tetris
Thông minh
Ba trong một hàng
Tìm kiếm cho các hạng mục
Jigsaw puzzles
Trò chơi
Kỹ năng
3 liên tiếp
Thu thập các mục
Trò chơi trực tuyến
Tìm các mục

Game Chào mừng Để Block online

Tương tự như Flash Games
(phiếu:1, Đánh giá trung bình: 5/5)
Chơi: 23
Đây là một trò chơi thú vị mà sẽ kiểm tra kỹ năng của bạn như là một cầu thủ. Bạn sẽ phải bắt đầu trò chơi, chọn mức độ phức tạp, mà bạn thích để chơi. Sau đó, bạn sẽ nhận được một sân chơi mà bạn quản lý một hình vuông nhỏ, sẽ cố gắng để tiêu diệt các bức tường đang tới của bạn khối, bắn vũ khí của họ và hình thành tuyến đường này sẽ biến mất.