Adventures
Puzzle
Ra khỏi phòng
Scary
Thoát
Tìm các mục
Tìm kiếm cho các hạng mục
Tìm vật phẩm
Kỹ năng
Thu thập các mục
Trò chơi trực tuyến
Thông minh
Thành phố

Game 11:34 online

Tương tự như Flash Games
(phiếu:8, Đánh giá trung bình: 3.75/5)
Chơi: 513
Tìm cách của bạn ra khỏi phòng không phải là luôn luôn dễ dàng. Và đây là lựa chọn. Sau khi tất cả, ở đây bạn cần phải thực hiện một số nhiệm vụ, và tất nhiên là cùng một điều đầu tiên và quan trọng nhất là phải tìm tất cả các mục. Nhưng làm thế nào? Nó đơn giản. Cẩn thận kiểm tra căn phòng, bạn thấy rằng nó không phải là rõ ràng lý do tại sao nó là ở đây và nhấn nó. Và miễn là công việc được thực hiện. Sau đó, bước tiếp theo là tìm một lối thoát, và thoát khỏi đúng cách.