Trò chơi trực tuyến: Anno trực tuyến

Tên thay thế: Anno trực tuyến

Anno trực tuyến trực tuyến - miễn phí trình duyệt dựa trên trò chơi chiến lược nhiều flash chủ đề lịch sử từ công ty Ubisoft hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký