Trò chơi trực tuyến: Bị hỏng Realm

Tên thay thế: Bị hỏng Realm

Bị hỏng trò chơi Realm được dựa trên một trình duyệt dựa trên trò chơi MMORPG giới thiệu người chơi đến với thế giới trong tình trạng chiến tranh, vương quốc đang bị đe dọa. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký