Trò chơi trực tuyến: Thành phố hơi

Tên thay thế: Thành phố hơi

Trò chơi Thành phố của hơi nước - là một trò chơi miễn phí dựa trên trình duyệt mà bạn sẽ khám phá thế giới bị tàn phá bởi công nghệ. Trong COS trò chơi có bốn lớp học để lựa chọn: Magician, Archer, Channeler và Overseer. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký