Trò chơi trực tuyến: Forsaken World

Tên thay thế: Thế giới bị bỏ rơi, forseken Thế giới, forseyken THẾ GIỚI, forseken

Forsaken World trò chơi trực tuyến xứng đáng được gọi là một trong những tốt nhất của MMORPG hiện đại. Trò chơi này được phát triển bởi công ty Trung Quốc Thế giới hoàn hảo Bắc Kinh, được biết đến với hàng loạt của Perfect World trò chơi hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký