Trò chơi trực tuyến: Golfstar

Tên thay thế: Golfstar

Dễ dàng để đoán rằng Golfstar trò chơi về golf. Không giống như các trò chơi khác của nó mà các đối thủ thực sự, những người sống, không phải người chơi, máy tính điều khiển. Trong Golfstar bây giờ bạn có thể chơi trong thời gian thực chống lại đối thủ thực sự, tạo ra giải đấu lên đến ba mươi người. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký