Trò chơi trực tuyến: Sau khi chiến tranh sống

Tên thay thế: Sau khi chiến tranh sống, cuộc sống sau chiến tranh

Sau khi chiến tranh sống trò chơi - một trò chơi mới, kết hợp RPG và chiến lược, được tiến hành trong thời gian thực. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký