Trò chơi trực tuyến: Âm nhạc Wars

Tên thay thế: Âm nhạc Wars, Chiến tranh Âm nhạc

Nếu bạn là một người sành thực sự của âm nhạc, giống như những trải nghiệm mới và những người quen biết, bạn được hoan nghênh! - Game Online Âm nhạc Wars, một trình duyệt miễn phí mới MMORPG, từ phát triển mệnh phòng thu nổi tiếng hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký