Trò chơi trực tuyến: Ninja Wars

Tên thay thế: Ninja Wars

Trò chơi trực tuyến Ninja Wars - đầy với trình duyệt tích cực MMORPG với mô hình đồ họa anime free-to-play. Nó là nơi trú ngụ của mát phổ biến chibikov Naruto và Bleach. Bạn gặp các nhân vật quen thuộc như Renji và Kiba, Vega và Cikamaru. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký