Trò chơi trực tuyến: Oloko

Tên thay thế: Oloka

Oloko trực tuyến - vô hại đối với trẻ em chiến lược trò chơi trực tuyến. Oloka trò chơi mà được chơi của trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 12 năm, tạo ra một môi trường mới với nhau, sử dụng một hình thức đặc biệt của avatar. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký