Trò chơi trực tuyến: Planetside 2

Tên thay thế: Planetside 2

Planetside 2 trò chơi trực tuyến - ý tưởng lớn của Sony Online Entertainment. Ý tưởng thể hiện trong những người sáng tạo ban đầu của MMOFPS sản phẩm trực tuyến, mà đã trở thành một đa người dùng. Phân phối đầu tiên người shooter trong các mạng Neta hoàn toàn miễn phí. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký