Trò chơi trực tuyến: Regnum trực tuyến

Tên thay thế: Nhà vô địch của Regnum

Regnum trực tuyến - là một trò chơi 3D trực tuyến nhập vai. Trò chơi Regnum mở ra trên chiến đấu giai đoạn giữa các bên có thể. Chọn mặt của bạn mà đã sẵn sàng để trở thành và bắt đầu tham gia hoạt động trong chiến đấu. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký