Trò chơi trực tuyến: War2 Glory

Tên thay thế: War2 Glory

Trò chơi War2 Glory - một trò chơi trình duyệt chiến lược. Điều này là không có niềm vui trình duyệt thông thường, ở đây bạn sẽ có thể để đạt được các lợi ích của Quân đội với 40 trang thiết bị quân sự xe ô tô, mà thuộc về ngày tuổi của chiến tranh thế giới thứ 2 hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký