Trò chơi trực tuyến: Yitien

Tên thay thế: Yitien

Trò chơi Yitien - là một trò chơi tưởng tượng về trình duyệt hoạt hình Trung Quốc. Bạn sẽ chơi trò chơi và học hỏi Yitien hai vũ khí huyền thoại tổ chức các nhiệm vụ, chiến đấu với người chơi khác để làm chủ sự tinh tế của ngụy trang, cũng như nhận được tiền thưởng bổ sung. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký