Trò chơi trực tuyến: Age of Conan Rise of the Godslayer

Tên thay thế: Age of Conan: Rise of the Godslayer

Trò chơi Rise of the Godslayer trên thực tế, một sự tiếp nối của trò chơi Age of Conan, được phát triển bởi Funcom. Công việc của các tác giả của dự án là xứng đáng, người chơi sẽ được thưởng thức một tính năng của thế giới ảo, đầy với một loạt các sự kiện và chiến đấu. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký