Trò chơi trực tuyến: Age of Empires 2

Tên thay thế: Age of Empires 2

Trò chơi Age of Empires II là sự tiếp nối của một loạt các trò chơi, bán chạy nhất chiến lược thời gian thực hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký