Trò chơi trực tuyến: Altera

Tên thay thế: Altera, Altera

Altera trực tuyến - trò chơi chiến lược dựa trên trình duyệt. Sau khi hành tinh Trái đất của chúng tôi có một tình huống buồn, chúng ta phải tìm kiếm nơi tốt nhất để sống sót. Altera trò chơi là nhân vật trong trò chơi, người tìm thấy nơi này trên một hành tinh khác nhau, ngoại trừ việc đây đội chủ nhà - người ngoài hành tinh. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký