Trò chơi trực tuyến: Anarchy Online

Tên thay thế: Anarchy Online, Anarchy

Anarchy Online - đây là một trò chơi trực tuyến nhiều người tuyệt vời trong MMORPG phong cách. Trò chơi diễn ra trên một hành tinh không có người ở, nơi bạn có nhiều cuộc phiêu lưu và các nhiệm vụ. Trong Anarchy đăng ký trực tuyến khá đơn giản và sẽ không đưa bạn nhiều thời gian, khó khăn chỉ là trò chơi tiếng Anh hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký