Trò chơi trực tuyến: Assassins Creed: Revelations

Tên thay thế: Assassins Creed: Revelations

Các Assassins Creed trò chơi: Revelations - phần cuối cùng của chu kỳ của trò chơi, nói về Ezio Auditore. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký