Trò chơi trực tuyến: Avatarika

Tên thay thế: Avatarika, Avatarika

Ông Avatarika là một thế giới hoàn toàn độc đáo, nơi mà mọi người đều có cơ hội để làm cho bạn bè mới.Avatarika trò chơi mà là dựa trên thông tin liên lạc.Trong trò chơi, tất cả mọi thứ được xây dựng vào truyền thông, hẹn hò, tán tỉnh và vui vẻ và vô tư. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký